Psiko Sosyal Servis

  1. Ceza Infaz Kurumuna gelen hükümlü ve tutukluların bilişsel, duygusal, psikolojik ve sosyo – kültürel özelliklerini belirlemek
  2. Tutuklu ve Hükümlüleri ceza infaz kurumu kuralları konusunda bilgilendirmek, hak ve ödevlerini bildirmek
  3. Ceza İnfaz Kurumu yaşamına uyum konusunda tutuklu ve hükümlülere destek vermek
  4. Ceza İnfaz kurumunda bulunmanın kendilerine yaşattığı maddi ve manevi kayıplar konu sunda farkındalık kazanmalarını sağlamak
  5. Suç işlemelerine neden olan, aynı durumun tekrarlanmaması için kendilerinde değiştirmeleri gereken özelliklerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi konularında tutuklu ve hükümlülere destek vermek
  6. Yeniden suç işlemelerini engelleme ve tutuklu ve hükümlülere psiko-sosyal destek sağlama amacıyla aileler ve sosyal çevreyle iletişim kurmak
  7. Tutuklu ve hükümlülerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilmeleri amacıyla; iş atölyeleri, meslek edindirme kursları, konferas seminer ve diğer iyileştirme faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek
  8- Tutuklu ve hükümlülerin sorunlarının çözümü ve ihtiyaç duyduklar ı destek konusunda, kurumun diğer birimleriyle ve gerektiğinde ceza infaz kurumu dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
  9- Kurumda görev yapmakta olan personelin de motivasy onunu artırıcı, iş stresiyle baş etmelerine yardımcı olabilecek çalışmalar yapmak
  personele hükümlü ve tutuklular ile aralarındaki iletişimin olumlu olmasının öneminin vurgulanarak çağdaş infaz anlayışını yaymak
  10- Kurumda görevli personelin ihtiyaç durumunda aileleri ile de görüşmeler yaparak, onlara destek sağlamak.
  Psiko-Sosyal Hizmet Birimi Programinin içerigine uygun mevcut mesleki teknikleri kullanilarak kurum içi ve kurum disi faaliyetleri aşağıdaki başlıklar altinda sürdürülmektedir.
  TANIMA FAALIYETLERI
  TANITMA FAALIYETLERI
  YÖNLENDIRME FAALIYETLERI
  KOORDINASYON VE KONSÜLTASYON FAALIYETLERI
  İZLEME VE DEĞERLENDİRME:
  BIREYSEL GÖRÜSMELER
  GRUP ÇALISMALAR
  1. Psikolojik müdahale ve davranış değiştirme” programları kapsamında Öfke Kontrolü:
  2. Salıverilme Sonrası Hükümlü Gelişim Programı kapsamında Madde Kullanımı ve Tür leri Hakkında Bilgilendirme Program
  3. Salıverilme Sonrası Hükümlü Gelişim Programı kapsamında Toplumsal Yaşama Uyum Amaçlı Grup Çalışması:
  4. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına hazırlama amaçlı grup uygulaması

  Adres

  Zeytinli Mah. 79001 Nolu Cad. 1 Nolu Sokak No : 101 Şehitkamil/GAZİANTEP

  Telefon

  Tel: 0342 321 09 45

  Faks: 0342 321 09 44

  E-Posta

  gaziantep.etcikisaretadalet.gov.tr