Kurumumuzda BİSİS Toplantısı Yapılmıştır.

Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda 05/10/2018 tarihinde Kurum Müdürümüz Mehmet Mesut KARAR başkanlığında, Çocuk koğuşlarından sorumlu İdare Memuru Mustafa Tansu TÜRKYILMAZ, Kurum Aile Hekimi, Kurum Psikologu, Kurum Öğretmeni, Kurum Sosyal Çalışmacısı ve Grup Liderlerinin katılımı ile Çocuk BİSİS toplantısı yapılmıştır.

Yapılan toplantıda kurumumuzda bulanan Suça Sürüklenen Çocuklara yönelik yapılan iyileştirme çalışmalarının ne aşamadı olduğu, iyileştirme çalışmalarının çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinin neler olduğu, yapılan mevcut iyileştirme çalışmalarından başka ne gibi kursların seminerlerin yapılması halinde çocuklar üzerinde etkisi olacağı gibi konular tartışılmıştır.05/10/2018

Tarih:05.10.2018